Sofia Carlsson

Tel: 070-669 64 52
Mail: info@sofiacarlsson.se
Hemsida:

I vår nutid är tid en bristvara. Allt ska gå fort. Tålamod och förnöjsamhet får ge vika för stress och ständigt nya krav. Jag vill genom min keramik skapa en stund av lugn och harmoni i vardagen. Påminna om hur viktigt det är att stanna upp, göra det man vill. Välja sin egen väg – den kanske mindre trampade…och vara nöjd med det.