v 27
“Bysnickar´n”
Sven-Åke Karlsson
slöjdare å hårdslöjd