Pierina Wester

Tel: 070-23 56 156
Mail: info@pierina.se
Hemsida:
www.pierina.se

I mitt skapande går det textila och fotot hand i hand, med inspiration från långa fjällvistelser och uppväxten i Jämtland.

Andra ledord är det enkla livet, resor, möten med människor, ge vidare.
Inspirerar gärna genom bildvisningar och utställningar.